Service?

Vi står også til tjeneste for å rette opp eventuelle feil og mangler som oppstår, selv om de ikke er dekket av reklamasjon eller garanti. Dette sikrer deg et solskjermingssystem som fungerer optimalt uansett hva som måtte skje.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, er vi tilgjengelige på telefon 48 300 500.

Klikk nedenfor for å få tilgang til skjemaet som må fylles ut og sendes inn for å registrere et serviceoppdrag.

Service
Hero2 Lamellgardiner

Reklamasjon?

Reklamasjonsfristen på feil eller mangler på varer levert av oss, er 5 år. Unntak til dette er slitedeler spesifisert i våre salgs- og leveringsbetingelser. Det stilles krav til at reklamasjonen skjer innen rimelig tid etter at feilen ble, eller burde blitt, oppdaget.

Vår behandling av reklamasjoner tar utgangspunkt i Markisemannens fastsatte regler ved håndtering av reklamasjoner, Forbrukerkjøpsloven, Kjøpsloven og Lov om håndverkstjenester med mer for forbrukere. 

Reklamasjon
Pergola Hero Desktop 19