Personvernerklæring (Sist oppdatert: 12.02.2024)

Først: Skulle du på noe tidspunkt ønske det gir denne personvernserklæringen deg til enhver tid rett til å be om at dine samtykker slettes, og de vil bli slettet. Vi er avhengige av at du som kunde, eller potensiell kunde, har tillit til oss. Derfor er vi opptatt av å ivareta ditt personvern på en betryggende måte og i henhold til EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), som blir norsk lov i 2018. Ved å lese denne personvernerklæringen får du en beskrivelse av hvordan Markisemannen, en del av HD Solskjerming AS (HDS) org.nr.: NO 971 654 570 VAT, samler inn persondata ved besøk på våre nettsider eller ved annen henvendelse til oss, og hvordan vi behandler disse.

Slik behandler HDS personopplysninger

a) Helt anonyme data samlet inn for analyse av nettrafikken: Når du besøker våre nettsider lagrer vi automatisk informasjon om nettlesertype, Internett-tjenesteleverandør (ISP), henvisnings-/utgangssider, operativsystem, dato/klokkeslett, klikkstrøm-data og andre brukeropplysninger. Disse dataene blir ikke koblet til andre opplysninger vi samler inn om deg, og er anonyme.

b) Samtykke til å motta gratis befaring og uforpliktende tilbud Når du fyller ut og sender inn skjemaet for ovenstående fra våre hjemmesider vil personopplysningene/kontaktinfoen din gå til den selgeren som har ditt distrikt, slik at vi kan kontakte deg for å få tilstrekkelig info til å gi deg et tilbud. Selger, vårt kundesenter og vår administrasjon kan kun hente ut disse opplysningene etter verifisering via brukernavn og passord. Vi vil ikke gi personopplysningene videre eller på annen måte bruke dem på andre måter enn i h.h.t. kravene i EU’s GDPR.

Personopplysninger lagres på HD Solskjerming AS’ servere, samt på servere som eies og driftes av ProISP, og er lokalisert til Norge og/eller EU, med mindre annet er oppgitt.

c) Cookie Policy Vi bruker også cookies på våre nettsider i markedsføringsøyemed, for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider. For informasjon om cookies, og hvordan disse brukes, vennligst se vår Cookie Policy.


d) Samtykke til å bli kontaktet med formål om å få 1) Utført service på et produkt, 2) Utbedret en reklamasjon eller 3) Bestille deler Når du fyller ut og sender inn skjemaet for ovenstående fra våre hjemmesider vil personopplysningene/kontaktinfoen din gå til den avdelingen (for enten punkt 1, 2 eller 3, som beskrevet over) i HDS som har ansvaret for å behandle din henvendelse. De som behandler saken, vårt kundesenter og vår administrasjon kan kun hente ut disse opplysningene etter verifisering via brukernavn og passord. Vi vil ikke gi personopplysningene videre eller på annen måte bruke dem på andre måter enn i h.h.t. kravene i EU’s GDPR.

Ved å kjøpe, og bruke HD Solskjerming AS sine produkter og tjenester, bekrefter du å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne erklæringen.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger hentes inn for at HD Solskjerming AS skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som HD Solskjerming AS samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, og i tråd med denne personvernserklæringen.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort i vår Tjenesteavtale. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, domenenavn og informasjonen som er registrert i WHOIS.

Innsyn og retting

Du har til enhver tid krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Dette gjøres ved å kontakte HD Solskjerming AS igjennom en av våre kontaktkanaler og kan bli tilsendt som PDF på e-post ved henvendelse.

Data vi kan ha lagret inkluderer:

• Kontaktinformasjon, inkludert navn, e-post, telefonnummer og din postadresse
• Personlig informasjon, inkludert kjønn og fødselsdato
• Betalings- eller kredittkort informasjon
• Bilder/fotografier og videoer
• Personlige preferanser slik som dine markedsførings- og cookiepreferanser

Klikk på linken for informasjon om vår Cookie Policy

Vår personvernserklæring hensyntar dine rettigheter i forhold til GDPR når det gjelder å gi deg rett til tilgang til dine persondata registrert hos oss, kunne endre disse, kunne hindre bruk av disse, kreve begrensing eller protestere mot behandlingen av disse, protestere mot lagringsmetode oppbevaring og forflytning av persondata.

Gjennom våre primære kontaktkanaler vil vi besvare henvendelsen din i løpet av 2 døgn innenfor ordinær kontortid.

Oppbevaring og sletting

Opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for slettes. HD Solskjerming AS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Når du sletter, eller sier opp, tjenester vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene dine og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon.

Vår personvernsansvarlig er André Gjelsvik,
e-post: andre@hdsol.no telefon: +47 712 50 200.

Hvis du mot formodning skulle oppleve at dine ønsker ikke blir ivaretatt tilfredsstillende har du selvsagt rett til å sende inn en klage til den relevante databeskyttelsesmyndigheten. Dette gjelder uavhengig av om hvorvidt levering av personopplysninger er et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som kreves i en kontrakt; og om den registrerte er forpliktet til å gi dataene og om de mulige konsekvensene av manglende tilveiebringelse av slike data.

Konfidensialitet og sikkerhet

Vi benytter en kombinasjon av fysisk, elektronisk og prosedyremessig sikring for å beskytte personopplysninger. Opplysninger på kontoen din er passordbeskyttet.

All dataoverføring som skjer over Internett, er kryptert. Alle transaksjoner blir behandlet over en SSL/TLS-tilkobling av bransjestandard, med minimum 256-biters kryptering. Det foreligger imidlertid ingen garanti for at noen ikke kan få tilgang til slike opplysninger, eller at de ikke blir avslørt, endret eller ødelagt ved brudd på en brannmur eller sikker serverprogramvare.

Siden ingen dataoverføringer over Internett er 100 % sikre, kan vi ikke garantere eller innestå for sikkerheten til noen form for opplysninger du sender til oss. Dersom HD Solskjerming AS eller våre samarbeidspartnere blir oppmerksom på et brudd i ett av sikkerhetssystemene, vil vi underrette deg skriftlig per e-post eller SMS, slik at du kan foreta nødvendige beskyttende tiltak. Ved å bruke våre tjenester eller gi oss personopplysninger, samtykker du til at HD Solskjerming tar kontakt med deg elektronisk vedrørende sikkerhets- og personvernsproblemer og administrative problemer knyttet til din bruk av tjenesten.

HD Solskjerming AS plikter dessuten å varsle sikkerhetsbrudd til datatilsynet senest i løpet av 72 timer etter at vi har fått kjennskap til bruddet.

Du står selv ansvarlig for å implementere hensiktsmessige sikkerhetstiltak ved bruk av våre tjenester. Det inkluderer, men er ikke begrenset til bruk av sikre passord, kryptering av passord, sikker oppbevaring av krypteringsnøkler, installasjon av sikkerhetsoppdateringer til 3. parts programvare og -komponenter m.v.

HD Solskjerming AS og våre samarbeidspartnere er ikke ansvarlig for opplysninger du velger å lagre ved hjelp av våre tjenester, og vi kan ikke garantere for konsekvenser som følge av sikkerhetsbrudd.

Sensitive personopplysninger

Ingen av HD Solskjerming AS sine tjenester krever at det oppgis sensitive og konfidensielle personopplysninger. Registrering av slike personopplysninger i HD Solskjerming AS sine grensesnitt er ikke tillatt, og skal ikke oppgis til HD Solskjerming AS under noen omstendigheter. I de tilfeller du blir bedt om å sende inn kopi av legitimasjon skal personnummeret sladdes.

Linker til tredjeparts nettsteder og tredjeparts applikasjoner

Tjenestene våre inkluderer i noen tilfeller linker til andre nettsteder der personvernpraksisen kan avvike fra vår. Hvis du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er disse opplysningene underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger.

Endringer i personvernserklæringen

Kunden aksepterer at HD Solskjerming AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. Vesentlige endringer i Personvernerklæringen varsles på våre hjemmesider under Personvernserklæring. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Kundens rettigheter, eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig.