Miljø

En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere! Som Miljøfyrtårn-bedrfit bidrar vi til å oppnå flere av FNs Bærekraftmål.

SMM Miljø Hero Copy

Miljøfyrtårn

De som kjøper våre produkter, skal oppleve at innvirkning på miljøet er tatt hensyn til. Samlet skal HD Solskjerming AS fremme sunne holdninger og bidra til utvikling av en kultur der miljøhensyn er en viktig del av det daglige arbeidet.

 

Overordnet er målsettingen å bidra til en bærekraftig utvikling. Dette oppnår vi ved å:

Bruke leverandører som har en god miljøprofil

Øke våre ansattes miljøbevissthet og kompetanse

Redusere eget ressursforbruk

Ta miljøhensyn i forbindelse med transport av varere mellom produsenten, oss selv og kunden

Ivareta en høy grad av avfallssortering, samt redusering av mengde

SMM Miljø Miljøfyrtårn

FNs Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi i Markisemannen ønsker å støtte opp disse bærekraftmålene og har valgt ut 5 av målene hvor vi har størst mulighet til å påvirke:

 

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

17. Samarbeide for å nå målene

SMM Miljø FN Copy