Vi tar barnesikkerhet på alvor

Vi tar barns sikkerhet på alvor! Våre montører monterer alle interiørprodukter i henhold til veiledning for barnesikring og snorer. Les mer i Solskjermingsforbundets informasjonsskriv under.

Les mer
Barnesikkerhet Hero

- Advarer mot snorer

På grunn av alvorlige hendelser der barn har blitt hengende fast.

En ny standard for solskjerming er innført i Norge, NS-EN-13120. Standarder er frivillige å følge, men Solskjermingsforbundet har bestemt at alle innvendige solskjermingsprodukter som selges av deres medlemmer, må ha snor som henger minimum 150 cm over gulvet. Det skal heller ikke være mulig å lage løkker av snorene som henger fra for eksempel persienner. For medlemmene i Solskjermingsforbundet gjaldt reglene fra 4. september i år.

 – Det er helt uakseptabelt at det kan skje, man må gjøre alt man kan for å forebygge ulykker. Forbundet ser på det som sin aller viktigste oppgave, å tilføre medlemmene kompetanse på kvalitet og sikkerhet, og vi gjør en rekke tiltak for konkret å nå det målet, sier Eidal i Solskjermingsforbundet.
Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) er kjent med flere alvorlige hendelser med barn som har blitt hengende fast i snorer til rullgardiner, persienner og lignende, og er positive til sikkerhetsstandarder.

Vi har følgende tips:

1. Snorer skal sikres slik at de ikke kan trekkes ut av produktet og danne løkker av en slik størrelse at barn kan få dem rundt halsen. Dette løses ved å samle snorer i en snorsamler.

2. For å hindre farlige løkker eller snorer skal lengden på snorer og kjeder begrenses med minst 150 cm over gulv.

3. Velge motoriserte produkter, rullgardiner med fjærer eller plisségardiner uten snorer.

4. Har du lang snor, kan du flytte snorhempene opp. Hvis du bare har en snorhempe, skaff en til, og lag en kveil av snoren, så det laveste punktet er 150 cm.